Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ

Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ

Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ

Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ

Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ
Tin tức - Thiết Bị Xi Mạ

Tin tức

KỸ THUẬT MẠ HÓA HỌC LÊN NHỰA

Ngày đăng: 09:04 20-05-2019
MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM Giúp người học phân biệt sự khác nhau giữa mạ điện và mạ hóa học, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực xi mạ. Hướng dẫn người học thực hiện môt quy trình mạ hóa học lên nhựa trong quy mô phòng thí nghiệm.
backtop